Διήμερο συνέδριο, στο πλαίσιο της καθιέρωσης διαρκούς συνεργασίας ανάμεσα στα Εθνικά Πάρκα και στις Προστατευόμενες Περιοχές που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό έργο «Περιβαλλοντικά Πάρκα –EnvironmentalParks» διοργανώνει η Περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, την Τετάρτη και Πέμπτη, 2 και 3 Δεκεμβρίου αντίστοιχα στη Ζάκυνθο στο ξενοδοχείο Palatino. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου την πρώτη μέρα θα γίνουν παρουσιάσεις Ιταλικών περιβαλλοντικών πάρκων ενώ από την Ελληνική πλευρά θα γίνουν αντίστοιχες παρουσιάσεις περιβαλλοντικών και θαλασσίων πάρκων. 

Επίσης, ο επικεφαλής εταίρος του έργου (Επαρχία Λέτσε)  θα παρουσιάσει το έργο, τους στόχους και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματά του. 

Η συνεδρία της επόμενης ημέρας περιλαμβάνει την παρουσίαση ενός Μνημονίου Συνεργασίας καθώς στην νέα προγραμματική περίοδο Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 καθώς και συζήτηση  στρόγγυλης τραπέζης σχετικά με τις νέες ευκαιρίες για τις προστατευόμενες περιοχές από τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Μετά το πέρας του συνεδρίου οι συμμετέχοντες εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των άλλων το έργο προβλέπει τη δημιουργία ψηφιακού χάρτη των εθνικών πάρκων και των προστατευόμενων περιοχών των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, η καθιέρωση μιας διαρκούς συνεργασίας (standing conference) ανάμεσα στα Εθνικά Πάρκα και στις Προστατευόμενες Περιοχές που συμμετέχουν στο έργο, και η διαχείριση – διάχυση των καλών πρακτικών.