Μια πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι κάποιες χώρες δείχνουν περισσότερη εμπιστοσύνη σε διάφορους τομείς και άλλες λιγότερη. Ας δούμε ποιες είναι αυτές και πού βρίσκεται η Ελλάδα. 

Η έρευνα "Hows Life?" 2015 πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και ανάμεσα στα διάφορα κριτήρια που χρησιμοποίησε, συμπεριέλαβε και την εμπιστοσύνη στην αστυνομία, στο νομικό σύστημα, στο πολιτικό σύστημα και σε άλλους ανθρώπους.

Οι χώρες που σημείωσαν τον υψηλότερο μέσο ώρα στις 4 κατηγορίες είναι η Δανία με βαθμολογία 7,9 όσον αφορά την εμπιστοσύνη στην αστυνομία, 7,5 στο νομικό σύστημα, 5,9 στο πολιτικό σύστημα, 8,3 στους άλλους ανθρώπους, η Φινλανδία με βαθμολογία 8,2 στην εμπιστοσύνη προς την αστυνομία, 7,2 στο νομικό σύστημα, 6 στο πολιτικό σύστημα, 7,4 στους άλλους ανθρώπους, η Νορβηγία με 7,5 στην εμπιστοσύνη προς την αστυνομία, 7,2 στο νομικό σύστημα, 5,9 στο πολιτικό σύστημα, 7,3 στους άλλους ανθρώπους, η Ελβετία με 7,4 στην εμπιστοσύνη προς την αστυνομία, 7 στο νομικό σύστημα, 6,6 στο πολιτικό σύστημα, 6,4 στους άλλους ανθρώπους και η Σουηδία με 7,1, 6,7, 5,6 και 6,9 αντίστοιχα.


Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η Βουλγαρία με 3,6 στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς την αστυνομία, 3 στο νομικό σύστημα, 2,6 στο πολιτικό, 4,2 στους άλλους ανθρώπους, η Κροατίαμε βαθμολογία 7,5 στο νομικό σύστημα, 5,9 στο πολιτικό σύστημα, 8,3 στους άλλους ανθρώπους και αποτέλεσμα «δεν ξέρω/δεν απαντώ» όσον αφορά την αστυνομία, η Σερβία με 4,3 στην εμπιστοσύνη προς την αστυνομία, 3,4 στο νομικό σύστημα, 3,2 στο πολιτικό σύστημα, 4,2 στους άλλους ανθρώπους, η Πορτογαλία με 5,4 στην εμπιστοσύνη προς την αστυνομία, 2,9 στο νομικό σύστημα, 1,7 στο πολιτικό σύστημα, 5,3 στους άλλους ανθρώπους και η Κύπρος με 4,7 στην αστυνομία, 3,6 στο νομικό σύστημα, 2,6 στο πολιτικό και 4,5 στους άλλους ανθρώπους.

Κι αν αναρωτιέστε για την Ελλάδα, το σκορ της φανερώνει δυσπιστία, με βαθμολογία 5 στην εμπιστοσύνη προς την αστυνομία, 4,1 στο νομικό σύστημα, 2 στο πολιτικό σύστημα και 5,3 στους άλλους.

Σε αρκετές χώρες, πάντως, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, φαίνεται πως η εμπιστοσύνη στο συνάνθρωπο ξεπερνά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.