Βασικός στόχος του εργαστηρίου η επαφή με τη φωνή μας σε συνάρτηση με το σώμα μας και με τους γύρω μας.
Περιλαμβάνει ασκήσεις γνωριμίας με τη φωνή μας, αποβολής άγχους, αναπνοής, ορθοφωνίας και εκφοράς, ορθής στάσης του σώματος.

Συντονιστής:
Παναγιώτης Τερζάκης, εκπαιδευτής φωνής

Τόπος διεξαγωγής :
Αιγέως 38, Κυψέλη, Πάτρα
Κόστος συμμετοχής: 45€

Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής:
Τηλ. 2610 312155 – 6974142172

Υπεύθυνη οργάνωσης: 
Ζωή Ντότσικα, κοινωνιολόγος/εκπ. ψυχοδραματίστρια