Για την απρόσκοπτη συνέχεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με δημόσιο χαρακτήρα και με μόνιμες σχέσεις εργασίας του προσωπικού, ψήφισε ομόφωνα  το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, στο θέμα που ήρθε προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και εκπρόσωποι των εργαζομένων στο πρόγραμμα, οι οποίοι ευχαρίστησαν το Δημοτικό Συμβούλιο για τη στήριξή του, αλλά έδωσαν και πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.  Το θέμα έφερε στο Σώμα ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο οποίος τόνισε:

«To πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί επί 13 συνεχόμενα χρόνια, παρέχοντας τις υπηρεσίες του στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ηλικιωμένων και ΑμΕΑ της χώρας μας, καλύπτοντας συνολικά πάνω από 100.000 ωφελούμενους.

Στον Δήμο της Πάτρας το πρόγραμμα λειτουργεί με 16 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ. Οι ωφελούμενοι στο Δήμο μας μέχρι και σήμερα είναι 430 – 440 στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι.

Το τελευταίο 4μηνο – από τότε δηλαδή που στο Δήμο μας αξιοποιούνται εργαζόμενοι από την ''κοινωφελή'' του ΟΑΕΔ – οι ωφελούμενοι έχουν αυξηθεί κατά 100, διότι λόγω αυτού μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε μεγαλύτερο αριθμό δημοτών μας.  

Γνωρίζουμε ωστόσο, ότι οι ανάγκες είναι για πολύ περισσότερα άτομα, αλλά όσο δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές και το αντίστοιχο μόνιμο προσωπικό, είναι αδύνατο να καλυφθούν.

Η προσφορά της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» και του προσωπικού αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική, συνεχής και απαραίτητη για τις συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Κρίνεται απαραίτητη η απρόσκοπτη συνέχεια του προγράμματος με δημόσιο χαρακτήρα και με μόνιμες σχέσεις εργασίας του προσωπικού.

Τι ζητάει ο Δήμος της Πάτρας για το πρόγραμμα

Παρά την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια, το πρόγραμμα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα λόγω της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης του. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η λήξη του προγράμματος αυτού στις 31/12/2015, με τους εργαζόμενους και τους ωφελούμενους να μένουν κυριολεκτικά στον αέρα.

Η τροπολογία αρ. 64 του Ν. 4277/2014, που αναφέρει πως είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου να αποφασίσει για το αν θα συνεχιστεί ή όχι στο Δήμο του, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από την 1 Ιανουαρίου του 2016 και μετά, βάζει περισσότερα εμπόδια στη λειτουργία της δράσης, αφού δεν δίνεται η αντίστοιχη κρατική χρηματοδότηση.

Αντίθετα οδηγεί στην άρση του Δημόσιου χαρακτήρα της Υπηρεσίας με τη συνεργασία ΚΟΙΝΣΕΠ, ΑΜΚΕ και ΜΚΟ προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η δομή, ενώ οι κάθε είδους ιδιωτικές εταιρίες και συμπράξεις θα χρηματοδοτούνται από τα χρήματα του Ελληνικού λαού, σαν φορείς υλοποίησης του έργου μέσω της διαδικασίας αποζημίωσης που προβλέπεται στην τροπολογία, η οποία και πρέπει να καταργηθεί.  

Στις σημερινές συνθήκες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, που η κατάσταση για τα φτωχά λαϊκά στρώματα συνεχώς επιδεινώνεται, η ανάγκη για ανάπτυξη των δημοσίων και δωρεάν Προνοιακών Υπηρεσιών, που θα καλύπτουν πλήρως όλες τις ανάγκες τους χωρίς αποκλεισμούς, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.

Αναγκαίο επίσης είναι οι δομές αυτές, να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό και να μην εξαρτώνται από ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ. που σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζουν τη λειτουργία τους.  

Ζητάμε:
* Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να μη σταματήσει και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ από 1/1/2016 και μετά, πάγια και διαρκώς.

* Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το υπ’ όψη προσωπικό έχει προσληφθεί με τις διαδικασίες ΑΣΕΠ, καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έχει την εμπειρία και τεχνογνωσία. Να προσληφθεί επιπλέον μόνιμο προσωπικό
όλων των ειδικοτήτων και κλάδων, ώστε να καλύπτει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες, καθώς επίσης και να διασφαλιστούν οι αναγκαίες δομές για την λειτουργία τους.

* Να παρέχονται αποκλειστικά από μόνιμες κρατικές δομές, αναπτυγμένες πανελλαδικά χρηματοδοτούμενες κατά 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό και με αξιοποίηση κονδυλίων από την Ε.Ε.

* Να παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες σε όλους όσους έχουν ανάγκη, χωρίς εξαιρέσεις και απολύτως δωρεάν, αποσυνδεδεμένες από την ασφαλιστική και εισοδηματική κατάστασή τους».