Χωρίς σταθερό τηλέφωνο και διαδίκτυο είναι δεκάδες εργοστασιακές μονάδες στην Βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Η θεομηνία που έπληξε την περιοχή, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα βιομηχανίες στην ΒΙΠΕ Πατρών να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο και μην μπορούν να συνεννοηθούν με τους προμηθευτές τους και τους πελάτες τους.

Όλα αυτά σε μία χώρα που ψάχνει την ανάπτυξη και επιδιώκει τις εξαγωγές. Η βλάβη, αν και έχουν περάσει αρκετές μέρες από την θεομηνία, δεν έχει ακόμα επιδιορθωθεί…