Οι μαθητές της τρίτης δημοτικού στα σχολεία των ΗΠΑ καλούνται να λύσουν αρκετά προβλήματα. Ένα από αυτά, όπως αναφέρει το Business Insider, είναι και η «μέθοδος της επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης», μια από τις πολλές σπαζοκεφαλιές.

Αν δηλαδή ο μαθητής κληθεί να κάνει τον πολλαπλασιασμό 5Χ3 και δώσει ως απάντηση το «5+5+5=15», τότε θα έχει κάνει λάθος. Γιατί, η ορθή απάντηση είναι 3+3+3+3+3.

Μαθηματικά, και τα δυο είναι σωστά. Αλλά το 5+5+5=15 είναι λάθος στη μέθοδο της «επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης» αφού το 5x3 δεν είναι το 5+5+5=15 αλλά το 3+3+3+3+3=15.

Το 5x3 διαβάζεται ως πέντε ομάδες των τριών και όχι τρεις ομάδες των πέντε. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς υποστηρικτές της «επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης», η μέθοδος αυτή θα είναι χρήσιμη όταν οι μαθητές θα κληθούν να κάνουν πιο προηγμένα μαθηματικά. Αυτός ο τρόπος ανάγνωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι μαθητές θα αρχίσουν, για παράδειγμα, να μαθαίνουν τους πίνακες.