Σε καταγγελία κατά της διοίκησης της Κιβωτού της Αγάπης προχωρά ο σύλλογος εργαζομένων του ασύλου.

Συγκεκριμένα αναφέρει σε επιστολή του: «Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Κιβωτό της Αγάπης Σ.Ε.Φ.Ι.Σ.Κ.Α καταγγέλλει τη στάση της Διοίκησης προς τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, που δουλεύουν και εξάωρη εργασία.

Παρόλο που οι συμβάσεις εξάωρης εργασίας δεν έχουν κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, άρα κρίνονται και μη νόμιμες, το προσωπικό συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του κανονικά έχοντας προσφύγει στην δικαιοσύνη.

Η Διοίκηση συνεχίζει να καταστρατηγεί τα δικαιώματά μας και μας επιβάλει εξάωρη εργασία ακόμα και τις αργίες, κάτι που δεν γινόταν μέχρι και σήμερα.Για την επιβολή αυτού του μέτρου ασκούν τη συνήθη τρομοκρατία περί κλεισίματος του Ιδρύματος. Καλούμε τους εργαζόμενους να μην υποκύψουν και να μην αποδεχτούν την πρακτική αυτή με τη μορφή της συναίνεσης».