Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν, να συνδέονται και να κοινωνικοποιούνται με τους άλλους και περιλαμβάνουν τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας. Συχνά είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι καθορίζουν το status ενός ατόμου, θεωρούν κάποιους ως δυνητικούς φίλους ή συντρόφους και εξετάζουν την περίπτωση να τους προάγουν στο χώρο εργασίας. Το αντίθετο είναι η κοινωνική ανικανότητα, η οποία ορίζεται ως η ανικανότητα κάποιου να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία εκείνα που τον κάνουν πολύ καλό στην επικοινωνία. Κατά την διάρκεια της παρουσίασής μας θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι συναισθηματικές δεξιότητες από την άλλη είναι το άλφα και το ωμέγα της ύπαρξής μας. Μέσα από ασκήσεις θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε το συναίσθημα της στιγμής και να το διαχειριζόμαστε. Είναι βασικό να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα βασικά συναισθήματα αλλά και όλα αυτά που προέρχονται από τα βασικά. Κατά την διάρκεια της παρουσίασής μας θα εξετάσουμε τα πρωταρχικά συναισθήματα: Φόβο, Θυμό, Λύπη, Χαρά, Αγάπη. Θα εξετάσουμε τα ψυχοκοινωνικά στάδια και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα συναισθήματα.

Ο βασικός μας στόχος είναι να αναλύσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να αναπτύξουν καλύτερα τον συναισθηματικό τους κόσμο. Σε ομάδες θα αναγνωρίσουμε τα βασικά συναισθήματα, θα μιλήσουμε για συναισθηματικές διαταραχές και θα δουλέψουμε μια μελέτη περίπτωσης όπου θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε διάφορους τρόπους προσέγγισης. Θα δουλέψουμε με το αξιολογητικό εργαλείο (τεστ) Κοινωνικών Δεξιοτήτων και θα αναλύσουμε εκθέσεις ατόμων με αναπηρίες.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη της εκπαίδευσης, γενικούς & ειδικούς παιδαγωγούς, σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές αντίστοιχων τμημάτων, και γενικότερα επαγγελματίες της αγωγής και της αρωγής του ανθρώπου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική ανακοίνωση:
http://e-employ.gr/education/588#.VbjjtLPtmko