Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας στα πλαίσια της άψογης συνεργασίας της με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και κατόπιν σχετικού αιτήματος του, εκπόνησε και παρέδωσε μελέτη για την αποκατάσταση των κλιμάκων του Λιμένα Ναυπάκτου, προϋπολογιστικού κόστους 20.887,33€ και μελέτη για την διαμόρφωση – ασφαλτόστρωση του χώρου, στον οποίο διοργανώνεται η ετήσια εμποροπανήγυρης, προϋπολογιστικού κόστους 257.000€.

Σημειώνεται ότι η μελέτη για τις κλίμακες του Λιμένος Ναυπάκτου περιλαμβάνει αποκατάσταση ζημιών και υψομετρική διευθέτηση των βάθρων με στρώσεις κυψελωτού κονιοδέματος, επίστρωση των βάθρων και μετώπων αυτών, επένδυση βαθμίδων κλιμάκων και στηθαίων με πατητή ελαστική τσιμεντοκονία και τοποθέτηση γωνιοκράνων από ανοξείδωτο πλέγμα προστασίας των ακμών των βαθμίδων των κλιμάκων.

Στην πατητή τσιμεντοκονία, ως προτεινόμενο υλικό για την αποκατάσταση των κλιμάκων Λιμένος Ναυπάκτου καταλήξαμε έπειτα από υποδείξεις του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοπονήσου και Νότιου Ιονίου. Οι ως άνω μελέτες ενεκρίθησαν ήδη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και θα προωθηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΕΝ, Αρχαιολογία κλπ) για οριστική έγκριση.