Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού: Προβλήματα Συμπεριφοράς & Καθημερινή Διαβίωση" προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 100 ωρών αποσκοπεί στην ολόπλευρη κατάρτιση των συμμετεχόντων σε ένα κομβικό πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν στο γνωστικό πεδίο που αφορά στην πρακτική εφαρμογή της ανάλυσης συμπεριφοράς και θα καλλιεργήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να παρέμβουν αποτελεσματικά στα προβλήματα συμπεριφοράς ατόμων με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Επιπρόσθετα, θα είναι σε θέση να ενισχύσουν ικανότητες ανεξάρτητης διαβίωσης μαθητών του φάσματος του αυτισμού, δεδομένο το οποίο αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για γονείς, εκπαιδευτικούς και συνοδούς.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε πλούσιο επιστημονικό υλικό το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν θεωρητικά και πρακτικά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς ειδικής αγωγής, ψυχολόγους, δασκάλους, νηπιαγωγούς και όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική ανακοίνωση:
http://e-employ.gr/education/595#.VffXsxHtmko