Βιωματικά σεμινάρια για καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων διοργανώνονται και φέτος από το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» και την Αγωγή Υγείας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας. Πρόκειται για Επιμορφωτικά Προγράμματα, τα οποία  αποσκοπούν στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στο ρόλο τους καθώς και στην υποστήριξή τους με εκπαιδευτικό υλικό και μεθοδολογικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. 

Για την σχολική χρονιά 2015-2016 έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν δύο διαφορετικά σεμινάρια, τα οποία θα καλύψουν διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Πιο συγκεκριμένα θα λειτουργήσει:

  • Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα «Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ», συνολικής διάρκειας 40 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και αποσκοπεί στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας στη σχολική κοινότητα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, σε οκτώ συναντήσεις, ημέρα Σάββατο και ώρες 9:00 με 14:00.
  1. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»,συνολικήςδιάρκειας 25 ωρών. Πρόκειται για τη λειτουργία ομάδας εκπαίδευσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών σε μηνιαία βάση και απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια επιμορφώσεις από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων.