Η γήρανση του πληθυσμού είναι πλέον μια από τις κύριες αιτίες για την αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης λόγω της αύξησης των περιπτώσεων χρόνιων ασθενειών και της ανάγκης για συχνή παρακολούθηση ή νοσηλεία των ασθενών. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι εφικτή η παρακολούθηση των ασθενών μέσω ενός απομακρυσμένου συστήματος που περιλαμβάνει πολύπλευρες δυνατότητες για την ανίχνευση κρίσιμων καταστάσεων, παροχή προσωρινής συμβουλευτικής και αποστολή επειγουσών ειδοποιήσεων στο ιατρικό προσωπικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τέτοιες δυνατότητες παρέχει το σύστημα που αναπτύχθηκε στο έργο Elder Tablet (ELTAB).

Το έργο ELTAB ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2014 και επίσημα ολοκληρώνεται  στις 30/09/2015 και αποτελείται από τρεις (3) εταίρους στο σύνολο, τον ερευνητικό φορέα  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», την εταιρεία Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα ΑΕ και τον φορέα BYS Grup Ltd .

Κατά τη διάρκεια του έργου, η κοινοπραξία ανέπτυξε ένα σύστημα το οποίο  αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ατόμων με χρόνιες ασθένειες και να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους για το δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό υλοποιείται μέσω μιας συσκευής tablet ενώ το λογισμικό που εκτελείται στο tablet έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τους ηλικιωμένους στη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές δραστηριότητες με σκοπό να ανυψώσει τη διάθεση τους, να τους κάνει να αισθάνονται χρήσιμοι και να νιώθουν μέρος της κοινωνίας.

Επιπρόσθετα οφέλη είναι η παροχή εργαλείων όπως το λογισμικό  διαμεσολάβησης και ο συντάκτης σεναρίων αλληλεπίδρασης τα οποία αναμένεται να διευκολύνουν τη συμμετοχή προγραμματιστών και εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού στην προσπάθεια εμπορικής εκμετάλλευσης του πιλοτικού συστήματος.

Το έργο ELTAB είναι ενταγμένο στον  Άξονα Προτεραιότητας 04 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας» του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013,  με κωδ. ΟΠΣ 465435 και κωδ. Πράξης ΣΑΕΠ 0018-2011 ΕΠ 00180014. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο του έργου http://daisy.cti.gr/eltab/.