Εγκύκλιος που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου επισπεύδει την πληρωμή του από κανάλια με την πρώτη δόση να είναι απαιτητή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου
Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα πρέπει τα κανάλια καταβάλλουν την πρώτη δόση για τον φόρο 20% επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων (Eιδικός Φόρος Τηλεόρασης)

Αναλυτικότερα, με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου, τροποποιείται η διαδικασία καταβολής του φόρου 20% που επιβάλλεται επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων και δίνεται η δυνατότητα για καταβολή του φόρου, για το 2015, σε δόσεις.

Ειδικότερα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1836/25-08-2015 η ΠΟΛ 1180/2015 με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ 1271/2013 σχετικά με την διαδικασία απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης.

Συγκεκριμένα αντικαθίσταται η παράγραφος 3 της ΠΟΛ 1271/2013 και διαμορφώνεται ως εξής:
"3. Η δήλωση υποβάλλεται μηνιαίως μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση για το διάστημα από 1/1/2015 μέχρι και 30/4/2015 υποβάλλεται μέχρι και τις 30/9/2015 και για το διάστημα από 1/5/2015 μέχρι και 31/8/2015 υποβάλλεται μέχρι και τις 30/11/2015."

Για την περίοδο 01-09 έως 31-12-2015, η υποβολή καθορίζεται ως εξής:
Από 1/9/2015 μέχρι και 30/9/2015 την 20-10-2015
Από 1/10/2015 μέχρι και 31/10/2015 την 20-11-2015
Από 1/11/2015 μέχρι και 30/11/2015 την 21-12-2015
Από 1/12/2015 μέχρι και 31/12/2015 την 20-1-2016

Σημειώνεται πως όπως προβλέπει η νέα εγκύκλιος ο φόρος θα αποδίδεται ανά μήνα στο μέλλον