Πέμπτη βράδυ και Παρασκευή βράδυ στον έξω χώρο του καταστήματος.