Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει ότι η τελετή απονομής μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11/07/2015 και ώρα 19:30 μ.μ. στο Αίθριο του κτιρίου Διοίκησης του ΕΑΠ (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 262335).

Το πρόγραμμα της τελετής διαμορφώνεται ως εξής: 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ)

2) Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)

3) Κατάλυση & Προστασία Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)

4) Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)

5) Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)

6) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ)

7) Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΙΠ)

8) Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)

9) Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)

10) Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)

11) Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

12) Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής  Γλώσσας (ΓΕΡ) 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

13) Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

14) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ (ΔΥΥ)

15) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)

16) Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)

17) Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (ΜΒΑ)

18) Τραπεζική (ΤΡΑ)