''Μέρα αφιερωμένη στα παιδιά'' Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων