Στις εργασίες του Συνεδρίου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης (υπουργοί, γενικοί γραμματείς), περιφερειάρχες, βουλευτές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι μεγάλων εθνικών φορέων και οργανισμών, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και επιχειρηματίες.


3ο Συνέδριο με θέμα: «Αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα» Ιούνιος 2015

Οι εργασίες ξεκινούν το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:00 με μεγάλη συνεδρία, σε αίθουσα χωρητικότητας άνω των 300 ατόμων. Την ίδια ημέρα ακολουθούν τέσσερις συνεδρίες σε κρίσιμα θεματικά πεδία για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 το πρόγραμμα ολοκληρώνουν τρεις θεματικές συνεδρίες και παράλληλες δράσεις.


Στόχος του Συνεδρίου είναι η συστηματική καταγραφή του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν, υλοποιούν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή μας.