Σύμφωνα με μια έρευνα του Πανεπιστημίου George Washington, το 96% των ανδρών που έλαβαν την ουσία φιναστερίδη για την θεραπεία της απλωπεκίας, παρουσίασαν προβλήματα σταδιακής ανικανότητας!

Οι συνέπειες δεν εξαρτώνταν από τη διάρκεια της χρήσης της φιναστερίδης, με αποτέλεσμα όσοι την χρησιμοποίησαν να έχουν πλέον μόνιμο πρόβλημα που χρίζει ιατρικής βοήθειας.

Πάντως το περίεργο στην όλη υπόθεση, είναι πως παρά την στυτική δυσλειτουργία, οι ασθενείς δεν επιθυμούν να σταματήσουν τη θεραπεία! Φαίνεται πως το γόητρο του μαλλιού είναι πολύ μεγαλύτερο.

Ούτε τις τρίχες μας δεν θα μπορούμε να σώσουμε.