Η μέθοδος Davis περιγράφει την δυσλεξία ως μια ξεχωριστή φυσική ικανότητα, ένα ταλέντο παρά κάποιο ελάττωμα ή ανεπάρκεια.
Δίπλα σε αυτό το ταλέντο όμως υπάρχουν οι αποπροσανατολισμοί που βιώνουν τα δυσλεξικά άτομα στην αντίληψή τους σε αισθήσεις όπως είναι του χρόνου, της όρασης, της ακοής, της ισορροπίας και του συντονισμού.

Εισηγήτρια: Ευαγγελία Αποστολοπούλου, Σύμβουλος Μεθόδου Davis

Απευθύνεται σε: Λογοθεραπευτές, Γονείς, Εκπ/κους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Φοιτητές-Σπουδαστές
Για πληροφορίες και κόστος συμμετοχής απαραίτητη η προεγγραφή
στο site
atroposhelp.gr/νέα-ανακοινώσεις/

Άτροπος Σαχτούρη 23 Πάτρα
Τηλ 2614008854
atroposhelp.gr