Σχετικά με τη συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την αναγκαιότητα ίδρυσης κρατικού ΙΕΚ στην Κάτω Αχαΐα, η ΑΚΙΔΑ πιστεύει πως η ίδρυση ΙΕΚ δημόσιου χαρακτήρα στην πόλη της Κάτω Αχαΐας μπορεί μόνο υπό προϋποθέσεις να συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής.

Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει διάλογος με την εκπαιδευτική κοινότητα,  το Υπουργείο  Παιδείας  και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής, ώστε:

  • οι ειδικότητες που θα επιλεγούν να ανταποκρίνονται πάνω απ' όλα στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής της Δυτικής Αχαΐας και να δίνουν επαγγελματική διέξοδο στους σπουδαστές. Τα προηγούμενα χρόνια  είδαμε χειρισμούς, που  στο όνομα μικροκομματικών συμφερόντων είχαν ως αποτέλεσμα να ιδρύονται σχολές επαγγελματικής κατάρτισης αποσπασμένες από τις ανάγκες  των περιοχών που ιδρύθηκαν. Η επαγγελματική εκπαίδευση οφείλει  να έχει δημόσιο χαρακτήρα και  δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι αποκομμένη από την παραγωγή της περιοχής στην οποία εδράζει αλλά  να είναι ενταγμένη σε ένα σχέδιο ανάπτυξής της. Αρκετά η χώρα πλήρωσε ευκαιριακές ιδρύσεις σχολών κάθε τύπου.
  • να διασφαλιστεί η ουσιαστική λειτουργία του η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την αυτονομία του και την αυτοτέλειά του. Αντίθετα μια πιθανή λειτουργία του ως παράρτημα κάποιου άλλου μεγαλύτερου ΙΕΚ, για παράδειγμα της Πάτρας, θα το οδηγούσε σε ομηρία αφού θα ήταν αναγκασμένο να εξυπηρετεί πρωτίστως τις ανάγκες του άλλου ΙΕΚ.  Ανάγκες τελείως διαφορετικές που θα εδράζουν σε δυο διαφορετικές περιοχές  όπως, μεταφορά ειδικοτήτων που θα υπάρχει αδυναμία στέγασής τους  στο εκεί ΙΕΚ ή απόσπαση εκπαιδευτικών χωρίς να γίνεται στελέχωση και ενίσχυση του ΙΕΚ με το προσωπικό που θα έχει ανάγκη.
  • να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εργαστηρίων και ικανών αιθουσών στο ΤΕΛ της πόλης μας, στο οποίο προτείνεται να στεγαστεί αρχικά το ΙΕΚ. Ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί και η ομαλή λειτουργία του ΤΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ μετά τη συστέγασή του με το ΙΕΚ.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και μόνο η ΑΚΙΔΑ ψήφισε υπέρ της αναγκαιότητας αυτής  στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 13/5/2015.