Με την παρακάτω ανακοίνωση που στάλθηκε στα Μ.Μ.Ε,  ο Παναγιώτης Σταματόπουλος, ένας εκ των εταίρων της μη κερδοσκοπικής εταιρείας "Dreamland", διαχωρίζει την θέση του πάνω στα όσα έχουν συμβεί ως προς την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας που σύμφωνα με ανακοίνωση θα γίνει στις 23-26 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις εναλλακτικού τουρισμού Olympia Land, σε ένα πανέμορφο τοπίο στις όχθες του ποταμού Αλφειού.

Μαζί με το παρακάτω κείμενο στάλθηκε το καταστατικό της εταιρείας, η αίτηση διάλυσης καθώς και η εξώδικη δήλωση ως προς τον κ. Μητράκο που μαζί τον κ. Σταματόπουλο δημιούργησαν την Dreamland!


Όπως στάλθηκε στο patrasevents.gr

Ως γνωστόν εγώ και ο Νικόλαος Μητράκος είμαστε οι δύο μοναδικοί εταίροι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «DREAMLAND» με Α.Φ.Μ. 997351775 και έδρα τον Πύργο Ηλείας και την οδό Παπαφλέσσα και Προύσης η οποία ιδρύθηκε με το καταστατικό της 14ης Απριλίου 2014, το οποίο καταχωρήθηκε στα μητρώα εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηλείας με αριθμό 4/14-4-2014.
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της ως άνω εταιρείας το οποίο σας κοινοποιώ συνημμένα, ορίστηκε ότι: 
 
«Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας οριστήκαμε και οι δυο εταίροι με διακριτούς ρόλους ο καθένας. Ο μεν Νικόλαος Μητράκος έχει την εν γένει διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι κάθε τρίτου φυσικού η νομικού προσώπου ενώ εγώ εκπροσωπώ την εταιρεία σε σχέση με την αναζήτηση συνεργαζομένων σχημάτων και την διενέργεια των πραγματοποιούμενων κάθε φορά εκδηλώσεων. Οι διαχειριστές εκπροσωπούμε την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις των διαχειριστών και εκπροσώπων της εταιρείας που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρείας, την δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.
 
Για την λήψη δε αποφάσεων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις, πέραν της τρέχουσας διαχείρισης συμφωνήθηκε να απαιτείται ομοφωνία ημών  των εταίρων, οι οποίοι αποφασίζουν σε συνέλευση που συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας μετά από πρόσκληση του διαχειριστή. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την συνέλευση εντός 10 εργασίμων ημερών εάν το ζητήσει οποιοσδήποτε άλλος εταίρος. Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι έγγραφη και απαιτείται να κοινοποιηθεί στους εταίρους πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την συνέλευση και να καθορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.»
 
Επειδή, λόγω συνεχών παραβάσεων από την πλευρά του κ. Μητράκου του καταστατικού και του διατάξεων του νόμου, εγώ κατέθεσα την από 14/4/2015 και με αριθμό ΓΑΚ 237/2015 και αριθμό ΕΑΚ 21/2015 αίτηση μου (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) περί λύσης της ως άνω εταιρείας, την οποία σας κοινοποιώ συνημμένα. 
 
Επειδή με την από 20/4/2015 εξώδικη δήλωση και όχληση μου προς τον καθ΄ού η οποία του επιδόθηκε στις 22/4/2015, που επίσης σας κοινοποιώ συνημμένα, εξέφρασα την ρητή διαφωνία μου στην διενέργεια τόσο της μουσικής ή οιουδήποτε άλλου είδους εκδήλωσης με την επωνυμία «DREAMLAND» όσο και οιασδήποτε άλλης εκδηλώσεως επ’ ονόματι  της παραπάνω εταιρείας και κάλεσα τον Νικόλαο Μητράκο να απόσχει από οιαδήποτε περαιτέρω πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, υλική ή μη, και δη επί τω σκοπώ της διοργανώσεως μουσικής ή οιουδήποτε άλλου είδους εκδήλωσης από αυτήν, κατά παράβαση της ρητώς εκφρασθείσας σχετικής διαφωνίας μου.
Ήτοι άσκησα το δικαίωμα που μου παρέχει ο νόμος για εναντίωση στις πράξεις που ενεργεί ο ως άνω συνεταίρος μου κατά παράβαση του κανόνα που θέτει το καταστατικό της εταιρείας μας για ομοφωνία, καθώς ουδεμία ομόφωνη απόφαση έχει παρθεί για την διενέργεια οιασδήποτε εκδήλωσης από την ως άνω εταιρεία για το καλοκαίρι του 2015.
 
Επειδή, ο κ. Μητράκος κατά παράβαση των ανωτέρω συνεχίζει να διοργανώνει για λογαριασμό της ως άνω  εταιρείας μας την μουσική και πολιτιστική εκδήλωση υπό την επωνυμία «DREAMLAND», που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις Μουριές Αρχαίας Ολυμπίας, για το χρονικό διάστημα από 23-26 Ιουλίου 2015. 
 
Μετά ταύτα, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου, και αφού σας γνωστοποιώ τα ανωτέρω, σας καλώ όπως απόσχετε από οιαδήποτε συμφωνία στην οποία έχετε επέλθει με τον Νικόλαο Μητράκο ως διαχειριστή της ως άνω εταιρίας και εν γένει από οιαδήποτε πράξη συμμετοχής σας καθ’ οιαδήποτε τρόπο (προπώληση εισιτηρίων, χορηγίες, διαφημίσεις, καλλιτεχνική συμμετοχή κτλ) στην προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις Μουριές Αρχαίας Ολυμπίας, για το χρονικό διάστημα από 23-26 Ιουλίου 2015 μουσική και πολιτιστική εκδήλωση υπό την επωνυμία «DREAMLAND», σε αντίθετη περίπτωση δε σας δηλώ ότι θα προσφύγω στα αρμόδια ποινικά και πολιτικά Δικαστήρια, προκειμένου να προασπίσω όλα τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα μου.
 
Μετά τιμής,
Παναγιώτης Σταματόπουλος

H εξώδικη δήλωση: