Σε ανακοίνωση του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας τονίζει τα εξής: "Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας με αίτημά του προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν προτροπής του Επιχειρησιακού Σωματείου Σ.Ε.ΦΙ.Σ.Κ.Α. (Σύλλογος Εργαζομένων στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Κιβωτός της Αγάπης) ζήτησε σύσκεψη συμφιλίωσης με αντικείμενο συζήτησης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»:

* Καθυστέρηση μισθοδοσίας επί τρίμηνο.

* Μονομερής μείωση αποδοχών σε ποσοστό 18,5% από το μήνα Οκτώβριο 2011 ενώ η ΣΣΕ ήταν σε ισχύ και ενώ δεν είχε συναφθεί ειδική επιχειρησιακή ΣΣΕ που θα δικαιολογούσε τη μείωση των αποδοχών, συνεπώς αυτή η μείωση, όσο εφαρμόσθηκε, είναι παράνομη.

* Νέα μονομερής περικοπή του μισθού κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 2014.

* Εφαρμογή προγράμματος μερικής απασχόλησης, χωρίς την ύπαρξη έγκυρων συμβάσεων μερικής απασχόλησης, βάσει κειμένου μη κατατεθέντος στην Επιθεώρηση Εργασίας «για απασχόληση 10 τουλάχιστον ημερών ανά μήνα» χωρίς νομική ισχύ.

* Επίκληση από τη διοίκηση ως λόγου για όλα τα παραπάνω του γεγονότος ότι καθυστερούν οι πληρωμές από τον ΕΟΠΠΥ και έλλειψη άλλων πηγών χρηματοδότησης των υποχρεώσεων.

Για να δοθεί οριστικά τέλος στην αγωνία των εργαζομένων για τις ανάγκες της καθημερινής επιβίωσης.

Να διασφαλιστούν τα μισθολογικά και εργασιακά τους δικαιώματα.

Να σεβαστεί το Ίδρυμα τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και να εφαρμόσει την Εργασιακή Νομοθεσία.

Να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Κιβωτός της Αγάπης για να μπορέσει να συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών και των εργαζομένων.

Τονίστηκε από την Πρόεδρο του Ε.Κ.Πάτρας ότι από την περιγραφή της πραγματικής κατάστασης μισθολογικών ζητημάτων του προσωπικού, προκύπτει ότι η λήξη της υπ’ αριθμό 49524/2362/2008 κοινής υπουργικής απόφασης Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έχει επιφέρει ρυθμιστικό κενό επί όλων των μισθολογικών ζητημάτων του προσωπικού που απασχολείται στα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί, όπως προκύπτει από τις προαναφερόμενες επισημάνσεις, γόνιμο έδαφος για την παραβίαση ή καταστρατήγηση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας από τις διοικήσεις των Νομικών Προσώπων.  

Πέραν λοιπόν της αναγκαίας σύστασης που πρέπει να απευθύνει το Υπουργείο προς τη διοίκηση του Ιδρύματος, ώστε να αποκαταστήσει άμεσα το μισθολόγιο και να ικανοποιήσει τις αναδρομικές αξιώσεις των εργαζόμενων, για τις οποίες αυτοί έχουν ήδη προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, υπάρχει επείγουσα περίπτωση άσκησης της κανονιστικής αρμοδιότητας έκδοσης νέας κοινής ΥΑ που θα ρυθμίζει τα μισθολογικά ζητήματα του προσωπικού και θα αποτρέπει εφ’ εξής παραβιάσεις ή καταστρατηγήσεις της εργατικής νομοθεσίας σε βάρος του προσωπικού.

Μάλιστα η άσκηση αυτής της κανονιστικής αρμοδιότητας δεν επιφέρει οποιαδήποτε δημοσιονομική επιβάρυνση ή κόστος ούτε αντίκειται σε οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα διάταξη αναγκαστικού δικαίου ούτε καν εξαρτάται από την επίσπευση των θεσμικών εταίρων (εργοδοτικών και εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων) όπως συμβαίνει στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη σύναψη νέων ΣΣΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάλεσαν την εργοδοτική πλευρά να δηλώσει, ενώπιον του Υπουργείου τις μειώσεις στις οποίες προέβει μονομερώς από το 2011 έως το 2014 και να γνωστοποιήσει βάσει ποιών τροποποιητικών συμβάσεων ή νομοθετικών διατάξεων επέβαλλε αυτές.

Στις 06/04/2015 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συμφιλίωσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από την πλευρά των εργαζομένων παρέστησαν η κα Σταυρούλα Νικολάου, Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας, ο κ. Διαμαντόπουλος, Γενικός Γραμματέας αυτού και οι κυρίες Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου και Κατίνα Φωτακοπούλου (Πρόεδρος και Γενική Γραμματέας αντιστοίχως του Συλλόγου Εργαζομένων Φιλανθρωπικού Σωματείου Κιβωτού Αγάπης Σ.Ε.Φ.Ι.Κ.Α). Παρόντες ήταν επίσης από τη ΓΣΕΕ ο κ. Δημήτρης Καραγεωργόπουλος (Γραμματέας Τύπου και Διεθνών Σχέσεων), ο κ. Αντώνης Χαροκόπος (Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) και η κα. Πελεκούδα Ιωάννα (Κλαδικό Σωματείο).

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Αριστείδης Παντελής, η Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ κα. Αικατερίνη Νικολάου και ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ. Βασίλειος Πολίτης.

Μετά από πρόταση του Υπουργείου τα μέρη δέχονται να συναντηθούν μεταξύ τους, προκειμένου να εξετάσουν καλόπιστα τα ως άνω ζητήματα. Οι συναντήσεις αυτές θα έχουν το χαρακτήρα της επίσημης ενημέρωσης/διαβούλευσης και θα γίνονται με εκπροσώπους του Επιχειρησιακού Σωματείου και της Διοίκησης του Φιλανθρωπικού Σωματείου, όπως ορίζει το Π.Δ 240/2006 και ο Ν.1264/82.

Για το αποτέλεσμα των συναντήσεων αυτών θα ενημερωθεί σχετικά το Υπουργείο. Παράλληλα, η Διοίκηση του Φιλανθρωπικού Σωματείου θα υποβάλλει εντός 3 εβδομάδων, στο Υπουργείο, σχέδιο αποπληρωμής των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών.

Επίσης, ζήτησε από τη Διοίκηση του Φιλανθρωπικού Σωματείου να γνωστοποιήσει ενώπιον του Υπουργείου, βάσει ποιών διατάξεων προέβη σε μονομερή επιβολή μειώσεων, κατά το χρονικό διάστημα από το 2011 έως και το 2014.

Το Ε.Κ.Πάτρας και το Επιχειρησιακό Σωματείο αναμένει να τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» προς το Υπουργείο έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία επ’ ωφελεία των εργαζομένων, του Ιδρύματος και των τροφίμων".