Αντιπροσωπεία της Ανοιχτής Πόλης στην οποία συμμετείχαν η επικεφαλής - δημοτική σύμβουλος Ελθήνα Αγγελοπούλου, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρήγας Αξελός, ο εκπρόσωπος της στο ΔΣ του Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων Δημήτρης Οικονομίδης και ο συντονιστής της οικονομικής επιτροπής της Ανοιχτής Πόλης Στάθης Σταυριανίδης επισκέφτηκε τις κεντρικές υπηρεσίες του ΚΥΑΔΑ στην οδό Πειραιώς και συνομίλησε με το Διευθυντή και άλλα υπηρεσιακά στελέχη για τις δράσεις, τη λειτουργία , την αποτελεσματικότητα και τα προβλήματα που εμποδίζουν την καλύτερη και αποδοτικότερη για τους πολίτες του ευαίσθητου αυτού οργανισμού του Δήμου Αθηναίων.

Το ΚΥΑΔΑ σε μια κρίσιμη περίοδο προσφέρει μια σειρά παροχές, που ανακουφίζουν σε καθημερινή βάση χιλιάδες συμπολίτες μας. Δυστυχώς με τις περιορισμένες δυνατότητες, που έχει κυρίως λόγω μείωσης του προσωπικού του, της χαμηλής χρηματοδότησής του ή της εξάρτησής του σε μεγάλο βαθμό από χορηγίες, που συνεχώς μειώνονται δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υπαρκτές ανάγκες των αναξιοπαθούντων πολιτών ο αριθμός των οποίων συνεχίζει να αυξάνει.

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η μη ολοκληρωμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων. Υπάρχουν κενά δωμάτια σε μισθωμένο ξενοδοχείο, ματαιώθηκε η λειτουργία του ΚΔΑΠ παρά την προμήθεια του εξοπλισμού. Ταυτόχρονα η αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης προμηθειών κάθε είδους (κυρίως σε τρόφιμα) λόγω χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαγωνιστικών διαδικασιών στη συνεργασία διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου υπονομεύει την εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το γεγονός, ότι η διοίκηση του Δήμου αντί να προχωρήσει στην άρση αυτών των ανασταλτικών παραγόντων οδηγείται στην επιλογή αμφίβολης νομιμότητας ενεργειών μετατρέποντας το ΔΣ του ΚΥΑΔΑ σε τυπικό εκτελεστή προειλημμένων αποφάσεων, υπερκεράζοντας τους υπηρεσιακούς παράγοντες ή πιέζοντάς τους να προσαρμοστούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε την διαχείριση του χορηγικού προγράμματος της Νορβηγικής κυβέρνησης. Οι φόβοι και οι καταγγελίες που αναφέραμε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο μάλλον επαληθεύονται από όσα προέκυψαν κατά την ενημέρωση την οποία είχαμε.

Από την συζήτηση - που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα - προέκυψε σειρά προτάσεων που η Ανοιχτή Πόλη θα προωθήσει την λύση τους ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του ΚΥΑΔΑ, να συνεχισθεί και διευρυνθεί η παροχή των ελάχιστων αυτών παροχών στο διηνεκές ,να βελτιωθούν οι όροι και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού.

Έτσι:

Είναι ανάγκη να επικαιροποιηθεί ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του ΚΥΑΔΑ με την πρόβλεψη μόνιμων θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού κοινωνικής υποστήριξης, την καλύτερη οργάνωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και την πιθανή ενοποίηση αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου.

Να εξασφαλιστεί η αέναη επαρκής χρηματοδότηση των δράσεων του ΚΥΑΔΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για την συνέχιση των παροχών που προσφέρεται μέσω του χορηγικού προγράμματος διάρκειας 14 μηνών.

Να ληφθούν μέτρα βελτίωσης των χώρων εργασίας των εργαζομένων με την επέκτασή τους στο διπλανό αχρησιμοποίητο κτίριο και να βελτιωθεί στα πλαίσια των σημερινών δυνατοτήτων η αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων.

Να εξεταστεί με σοβαρότητα η σχέση που αναπτύσσει το ΔΣ του ΚΥΑΔΑ με σειρά ΜΚΟ, που υποκαθιστούν τις υπηρεσίες και δημιουργούν υποψίες εξυπηρέτησης άλλων σκοπών.

Να ληφθούν πρωτοβουλίες για την άρση των γραφειοκρατικών στρεβλώσεων, που δυσχεραίνουν το έργο των υπηρεσιών με την απλοποίηση διαδικασιών και τον περιορισμό του προληπτικού ελέγχου.

Να προστατεύεται η ανθρώπινη και υπαλληλική αξιοπρέπεια των στελεχών του ΚΥΑΔΑ και να αποκατασταθεί το τεκμήριο της αθωότητας στο πειθαρχικό δίκαιο για να πάψει να επικρέμεται η απειλή της αργίας ή της απόλυσης για ψύλλου πήδημα.

Να γίνει κατανοητό και αποδεκτό από όλους, ότι το έργο που προσφέρεται στο ΚΥΑΔΑ απαιτεί από τους εργαζόμενους ενσυνείδητη συμμετοχή και ότι οι προσερχόμενοι πολίτες αντιμετωπίζουν πολλαπλά ταυτόχρονα προβλήματα και η σχέση μαζί τους απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα και έχει πρόσθετες δυσκολίες.

Τις θέσεις αυτές θα υποστηρίξει η Ανοιχτή Πόλη τόσο στο ΔΣ του ΚΥΑΔΑ όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου στην πρόσφατη περίοδο υπέβαλλε σωρεία ερωτημάτων επ’ αυτών. Για να μπορέσει το ΚΥΑΔΑ να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ανάγκες των πολιτών και οι εργαζόμενοι να νοιώσουν ότι αναγνωρίζεται η προσπάθειά τους.