Στη σημερινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε ως μοναδικό θέμα την έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Πατρέων έτους 2015, που περιλαμβάνει τους προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων, έτους 2015 η πλειοψηφία των δημοτικών παρατάξεων ψήφισε «υπέρ».

Η παράταξη του κ. Χριστόπουλου ψήφισε λευκό.