Η Δήμητρα Τριανταφυλλοπούλου εκθέτει στην αίθουσα Παλίσσανδρος μια σειρά από ζωγραφικά έργα, τα οποία και αποτελούν την πρώτη ατομική της έκθεση.
Έχοντας διανύσει μια μακρόχρονη πορεία μαθητείας και σπουδής, σκληρής δουλειάς και προβληματισμού πάνω στο χειρισμό των υλικών και της εικαστικής έκφρασης, με πανεπιστημιακές σπουδές πάνω σε θέματα πολιτισμού και ιστορίας των τεχνών, καθώς και με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της γραφιστικής και του σχεδιασμού χώρων και αντικειμένων, τα έργα αυτά αποτελούν τόσο μια ιδιαίτερη προσωπική καλλιτεχνική έκφραση όσο και μια κατάθεση ψυχής.
Πρόκειται για έργα ενός είδους ‘αυτοματικής γραφής’, με έμφαση στη χειρονομία και το ρυθμό χρωμάτων και σχημάτων, με στόχο την ανάδυση συνθέσεων μέσω συσχετισμών και σχέσεων που επιλέγονται ανάμεσα από την απειρία των στοιχείων που κρύβονται σε μια λευκή επιφάνεια. Συνθέσεις που τείνουν στο απροσδιόριστο, ρευστές, ακαθόριστες ή σε διαρκή κίνηση προκειμένου να εμφανίσουν κρυμμένες σχέσεις και αρμονίες, να προβάλουν θέσεις και αντιθέσεις, ενέργειες, αισθήσεις ή συναισθήματα, αφήνοντας ταυτόχρονα τα ζωγραφικά όρια ανοιχτά για πολλαπλές ή διαφορετικές προσεγγίσεις και οράσεις και όπου το κάθε διαφορετικό υλικό επιστρατεύεται προκειμένου να καταδείξει διαφορετικούς τρόπους έκφρασης.