Έκθεση Φωτογραφίας "ΠΛΟΕΣ" & Πέτρινα Καράβια "Νταλκάδων Έργα" στον Παλίσσανδρο