Από τον Δήμο Πατρέων γίνεται γνωστό,  ότι η τηλεφωνική γραμμή ΟΤΕ 2610 966 200 καταργείται και στο εξής ο αριθμός κλήσης του τηλεφωνικού κέντρου στο κεντρικό κτίριο του Δήμου θα είναι μόνο το 2613 610 200 (γραμμή ΣΥΖΕΥΞΙΣ). Τα τριψήφια εσωτερικά τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου δεν αλλάζουν.

Κατά συνέπεια οι αριθμοί κλήσης των εσωτερικών τηλεφώνων του Δήμου θα έχουν τη μορφή 2613 610 ΧΧΧ, όπου ΧΧΧ είναι το νούμερο του τριψήφιου εσωτερικού τηλεφώνου. Για παράδειγμα αν κάποιος καλούσε ως τώρα το τμήμα Πληροφορικής στο 261 966 329 θα πρέπει πλέον να καλεί το 2613 610 329.

Με βάση λοιπόν αυτά θα πρέπει στο εξής να χρησιμοποιείται στις κλήσεις από εξωτερικές γραμμές προς τα τηλέφωνα του τηλεφωνικού κέντρου ο αριθμός κλήσης ΣΥΖΕΥΞΙΣ με το πρόθεμα 2613 610.