Το κλουβί με τις τρελές Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο Bara.

Dress Code: Αυστηρά Τρελό
Mood: Barrarista

info: 2610240630