Η Τεχνική Περιφέρεια Νοτίου Ελλάδος του ΟΤΕ ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο αναβάθμισης του δικτύου της, θα πραγματοποιήσει τεχνικές εργασίες στην Πάτρα (Ρίο).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρξει διακοπή στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, ως εξής:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου μεταξύ 08:00 και 20:00, σε περιοχή που προσδιορίζεται από τις οδούς ΠΑΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ (ΑΠΟ ΤΣΑΠΑΛΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΟΛΩΝΟΣ) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΝΑΥΣΙΠΟΡΟΥ
Οι εργασίες ήταν κανονικά προγραμματισμένες για τις 17/12/2014, αλλά λόγω καιρικών συνθηκών θα πραγματοποιηθούν αύριο, 19/12/2014.

Με στόχο τη λιγότερη δυνατή όχληση των καταναλωτών, οι εργασίες στην ανωτέρω περιοχή θα διακόπτονται και θα αποκαθίστανται σταδιακά.

Ο ΟΤΕ ζητά την κατανόηση των καταναλωτών, ενώ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών.