Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου

Δημοτική Παιδική Χορωδία "Μίκης Θεοδωράκης"

Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας και Ορχήστρα Μουσική Οδύσσεια