Κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την επάνδρωση με εκπαιδευτικό δυναμικό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Δυτ. Αχαΐας και της ύπαρξης των ενθαρρυντικών δειγμάτων για την ορθή λειτουργία του , ο Δήμαρχος Δυτ. Αχαΐας κ. Χρήστος Νικολάου και ο βοηθός δημάρχου σε θέματα Παιδείας κ. Ξενοφών Μπαχράς καλούν τους κηδεμόνες των μαθητών του Δήμου Δυτ. Αχαΐας που η οικονομική κατάσταση της οικογένειας τους δεν τους δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουν πρόσθετα μαθήματα σε κάποιο φροντιστήριο να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για την συμμετοχή τους στο νέο θεσμό του Δήμου μας, στα παραπάνω email ή στα γραφείο Δημάρχου ώρες 10:00 -12:00 ( τηλ. επικοινωνίας 26930-25000).

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι αυστηρώς οικονομικά και το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και συγκεκριμένα σε μαθητές με γονείς ανέργους, πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα (ετήσιο εισόδημα έως 10.000€).

Συνεπώς τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα κάτωθι:

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα 2014 ,

2. Πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης &

3. Κατάσταση ανεργίας- αν υπάρχει.