Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνεται ότι η τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 07/12/2014 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26500, Ρίο).

Το πρόγραμμα της τελετής έχει ως εξής:

* ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

09.30: 1) Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΚΠ), 2) Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)

10.30: 1) Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (ΓΑΛ), 2) Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΓΕΡ), 3) Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (ΑΓΓ), 4) Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)

* ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

11.30: 1) Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα (ΓΤΠ), 2) Σχεδιασμός Φωτισμού και Πολυμέσα (ΣΦΠ)

* ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), 2) Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ), 3) Τραπεζική (ΤΡΑ), 4) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ), 5) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ), 6) Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

* ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

13.00: 1) Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ), 2) Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΙΠ),

3) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ), 4) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ), 5) Μεταπτυχιακή ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ), 6) Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ), 7) Σεισμική

Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ), 8) Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ), 9) Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ), 10) Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ), 11) Κατάλυση και Προστασία Περιβάλλοντος (ΚΠΠ), 12)Τεχνολογία Υλικού και

Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων (ΣΔΥ).