Από το Τμήμα Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, γνωστοποιείται η προσωρινή μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων επί της νότιας πλευράς της οδού Γούναρη (ρεύμα ανόδου) στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρήγα Φεραίου και Μαιζώνος και σε πλάτος παρεμπόδισης 3,00 μ., το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, από τις 7 π.μ. έως τις 6 μ.μ., λόγω επειγουσών εργασιών στο υπόγειο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων κ.λ.π. από το εναπομένον πλάτος της ανωτέρω οδού θα διεξάγεται κανονικά.