Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Κύκλησις» με έδρα την Πάτρα είναι ένας από τους 41 φορείς που είδε με μεγάλη ικανοποίηση την πρότασή του «Πράττω από Κοινού» να εγκρίνεται ανάμεσα στα 305 υποβληθείσες προτάσεις για δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Η «Κύκλησις» υπέβαλλε πρόταση σχετικά με την «Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», έργο στα πλαίσια του προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες» που χρηματοδοτείται από τον ΕΟΧ, διαχειριστής του οποίου είναι ένας από τους μεγαλύτερους κοινωφελής οργανισμούς στην Ελλάδα, το ίδρυμα Μποδοσάκη.

Το πρόγραμμα «Πράττω από Κοινού» απευθύνεται σε νέους 16 έως 30 ετών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως μετανάστες, ρομά, νέες μητέρες και γενικά άνθρωποι με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ που βιώνουν ενός είδους αποκλεισμό από την κοινωνία. Με δράσεις όπως η σίτιση, εργαστήρια ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργικής απασχόλησης, κινηματογράφου, συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα και τη δημιουργία webradio η «Κύκλησις» στοχεύει στην άμεση επαφή και διάδραση ατόμων με διαφορετικό οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, προκειμένου να υπάρξει κινητοποίηση και τόνωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής τους, όταν η τοπική κοινωνία και οι θεσμοί της δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.

Η δημιουργία εθελοντικών ομάδων, οι διαδικασίες ομότιμης μάθησης (peer mentoring) με βιωματικό τρόπο και συμβουλευτικής από ίσους (peer counseling), και η παράλληλη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο ικανότητες και δεξιότητες των ωφελουμένων, προκειμένου να αποκτήσουν μια πιο αισιόδοξη οπτική για τη ζωή και το μέλλον τους και να ανακαλύψουν δυνατότητες που οι ίδιοι αγνοούσαν ότι διαθέτουν. Επιπλέον, μέσω της Ευρωπαϊκής δραστηριότητας και δικτύωσης του φορέα θα υπάρξει διάδοση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων τους και ουσιαστική προσφορά στην τοπική κοινωνία.

Σχετικά με την «Κύκλησις»

Η «Κύκλησις» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων.

Πρόκειται για έναν ενεργό φορέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ο οποίος εστιάζει στην διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μέσω της έρευνας και της δράσης. Στόχος του φορέα είναι να φέρει ανθρώπους και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό σε επαφή, μαζί με επιχειρήσεις και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.

Οι δραστηριότητες της «Κύκλησις» είναι σχεδιασμός και εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έρευνα, παρακολούθηση και αξιολόγηση, δικτύωση, δημοσιεύσεις, εκστρατείες, συμμετοχή και διοργάνωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών.

Μαζί με τους συνεργάτες του ο φορέας δημιουργεί, οργανώνει και συντονίζει προγράμματα που αφορούν τη μη Τυπική εκπαίδευση ενηλίκων, την εκπαιδευτική πολιτική, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία.

Σχετικά με τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά.

Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών.

Για την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79δις, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού.

Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016.

Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά.

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 1973 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη - Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €400 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.