Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23/11/2014 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26500, Ρίο).

Το πρόγραμμα της ορκωμοσίας διαμορφώνεται ως εξής:
* Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών 09.30: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 10.30: 1) Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 2) Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

* Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 11.30: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

* Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας 12.30: 1) Πληροφορική 2) Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

Επίσης, η τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 07/12/2014 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα της τελετής έχει ως εξής:

* Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
09.30: 1) Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΚΠ), 2) Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
10.30: 1) Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (ΓΑΛ), 2) Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΓΕΡ), 3)
Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (ΑΓΓ), 4) Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)

* Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
11.30: 1) Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα (ΓΤΠ), 2) Σχεδιασμός Φωτισμού και Πολυμέσα (ΣΦΠ)

* Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
1)Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), 2) Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ), 3) Τραπεζική (ΤΡΑ), 4) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ), 5) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ), 6) Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

* Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
13.00: 1) Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ), 2) Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΙΠ), 3) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ), 4) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ), 5) Μεταπτυχιακή ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ), 6) Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ), 7) Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ), 8) Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ), 9) Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ), 10) Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ), 11) Κατάλυση και Προστασία Περιβάλλοντος (ΚΠΠ), 12)Τεχνολογία Υλικού και  Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων (ΣΔΥ).