Στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση με τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: «Σας παρακαλούμε να παραστείτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 το πρωί, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Πατρέων στο Λιμάνι, με τα παρακάτω θέματα:  

1) Καθορισμός:α) συντελεστών για τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2015 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια, παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα,

β) συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015, γ) συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2015 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ευστ. Πετσίνη – Αρμ. Δ/ντρια) (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

2) Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πατρέων, έτους 2015» (σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητές: αρμόδιοι Αντ/ρχοι και Δ/ντές)».