Διάλεξη για άτομα που έχουν Πνευματικά ενδιαφέροντα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου ώρα 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο Αστήρ, με θέμα, την έννοια του «Θεανθρώπου» από τη σκοπιά της Χριστιανικής πίστης, της Νεοπλατωνικής και της Παγκόσμιας Μυστικιστικής παράδοσης.

Ομιλητής ο καθηγητής ιατρικής, και μελετητής της παγκόσμιας Μυστικιστικής βιβλιογραφίας  Γαβριήλ. Σιμονέτος. Η διάλεξη θα διαρκέσει περίπου μία ώρα και θα επακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.


Γαβριήλ Σιμονέτος

Ο Γαβριήλ Σιμονέτος είναι καθηγητής Οφθαλμολογίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938, όπου και σπούδασε ιατρική. Μετεκπαιδεύτηκε στην Αγγλία, Ελβετία και τις ΗΠΑ. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Δελχί και επί δεκαετία συμμετείχε σε ιατρικές αποστολές σε απομακρυσμένες περιοχές των Ινδιών όπου έκανε χιλιάδες οφθαλμολογικές εγχειρίσεις.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ιατρικά συνέδρια και έχει παρουσιάσει τις ειδικές μελέτες του σχετικά με κληρονομικά οφθαλμολογικά νοσήματα καθώς και ιδίας έμπνευσης τεχνολογία για τη χειρουργική αντιμετώπιση του γλαυκώματος.

Έχει γράψει βιβλία και περισσότερες από 120 ιατρικές εργασίες πολλές από τις οποίες έχει παρουσιάσει σε παγκόσμια οφθαλμολογικά συνέδρια.

Επί 60 χρόνια μελετάει θέματα μεταφυσικής και μυστικισμού. Έχει ταξί-δεψει σε όλο τον κόσμο από ο Άγιο Όρος μέχρι τη Βραζιλία και τη γη του Πυρός αναζητώντας πνευματική Γνώση και κατέληξε στην Ινδία, την οποία έχει επισκεφθεί περισσότερες από 90 φορές. Εκεί ήρθε σε επαφή με πολλούς πνευματικούς δασκάλους και μύστες και γνώρισε τη ζωή και τη διδασκαλία τους. 

Έχει γράψει και μεταφράσει πολλά βιβλία και άρθρα με μυστικιστικά θέματα και έχει μεγάλο φωτοτυμένο αρχείο από σπάνια βιβλία με τις διδασκαλίες παλαιών μυστών, από τη τεράστια και μοναδική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Δελχί. 

Από εικοσαετίας συμμετέχει δύο φορές το χρόνο σε παγκόσμια συνέδρια με θέματα εσωτερισμού και μυστικισμού που οργανώνονται στο Δελχί και από το έτος 1981 είναι υπεύθυνος στην Ελλάδα του μη κερδοσκοπι-κού Οργανισμού “Science of Spirituality” - «Επιστήμη της Πνευματικό-τητας» που έχει 2.500 κέντρα σε όλο τον κόσμο και πνευματικό προϊστά-μενο τον πνευματικό Διδάσκαλο Σαντ Ρατζίντερ Σινγκ. Η «Επιστήμη της Πνευματικότητας» είναι μία διεθνής Aποστολή ταγμένη στην πνευματι-κότητα, την ειρήνη και την προσφορά στην ανθρωπότητα. 

Από το έτος 1993, κάθε Πέμπτη και επί 9 μήνες το χρόνο, δίνει δωρεάν διαλέξεις στο Πνευματικό Κέντρο SAKIDARA στην οδό Χαλκηδόνος 3 στους Αμπελοκήπους, στην Αθήνα. Εκεί μέσα από ομιλίες και συζητή-σεις παρουσιάζει τις πνευματικές διδασκαλίες μυστών, αγίων και Πνευ-ματικών Διδασκάλων όλων των εποχών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη μυστικιστική πλευρά του Χριστιανισμού και την άμεση σχέση του με το μυστικισμό της Ανατολής.