Γλυπτική - Ζωγραφική: Ψυχή, Σώμα, Πνεύμα @ Παλίσσανδρος