Σε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μας κίνησε το ενδιαφέρον το μεγάλο αρχειακό υλικό που υπάρχει σε ότι αφορά τα Ferry Boats της γραμμής Ρίου Αντιρρίου!

Τότε ήρθε το εύλογο ερώτημα… Ποια είναι η μεγάλη αλήθεια το 2014; Ο κόσμος επιλέγει να κινηθεί μέσω γέφυρας ή μέσω των πλοίων;


Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από την εταιρία της Γέφυρας αναμένεται μείωση των διελεύσεων καθώς τα ήδη στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2014 δείχνουν περαιτέρω πτώση του όγκου των διελεύσεων κατά περίπου 5,5%.

Ενδεικτικά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Γέφυρα, κ. Παναγιώτης Παπανικόλας είχε επισημάνει πως το 2009 η μέση ημερήσια διέλευση έφτανε τα 14.000 οχήματα, ενώ το 2013 περιορίστηκε στα 8.300 οχήματα.

Η οικονομική κρίση έπληξε τις διελεύσεις των οχημάτων από τη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπη που φέτος έγινε 10 ετών!


Από την άλλη 11 Ferry Boats εξακολουθούν να εκτελούν δρομολόγια στη γραμμή Ρίου – Αντιρρίου!  
Πριν την αποπεράτωση της γέφυρας ο αριθμός των πλοίων που εξυπηρετούσαν το πορθμείο ήταν περίπου 35…

Ιστορικά:
Στη γραμμή του Ρίου - Αντίρριου από το ξεκίνημα της ήταν δρομολογημένα πρώην αποβατικά του Β'Π.Π. Η αρχή είχε γίνει βέβαια το 1946 με το ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΑΣΕΜΙΔΗΣ (σημερινό ΕΥΓΕΝΙΑ Π) και ακολούθησαν την δεκαετία '50 τα ΡΟΔΟΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΜΕΛΙΝΑ κ.α.

Προκαλεί όμως εντύπωση το γεγονός ότι τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας '60 (όταν και είχε αρχίσει πλέον από καιρό η ραγδαία ναυπήγηση ελληνικών πλοίων ανοιχτού τύπου) η ιστορική γραμμή απασχολούσε τον μεγαλύτερο αριθμό πρώην αποβατικών που είχαν μετασκευαστεί σε Ε/Γ-Ο/Γ.

Σε δημοσίευμα από το έντυπο "ΧΡΗΜΑ" της 22ας Μαίου 1969, σχετικό με τα πορθμεία ανοιχτού τύπου που εξυπηρετούσαν τις διάφορες πορθμειακές γραμμές εκείνο το χρονικό διάστημα, από τα δεκαπέντε (15) πλοία ανοιχτού τύπου που ήταν δρομολογημένα στη γραμμή Ρίου - Αντίρριου, τα έντεκα (11) ήταν πρώην αποβατικά.Στο Ρίο κάποτε...