Το Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Δένδια την κατωτέρω επιστολή για το νομοσχέδιο που προετοιμάζεται σχετικά με το σοβαρό θέμα των "κοκκινων δανείων":

Στα πλαίσια της προετοιμασίας  του νομοσχεδίου που θα παρουσιασθεί, σχετικά με την οριστική ρύθμιση των κόκκινων δανείων, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και πιστωτές,  το Επιμελητήριό μας, σας καταθέτει συμπληρωματικές θεματικές ενότητες που θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριληφθούν  στην τελική του μορφή.

Είναι σαφές πως πρόθεση ιδιαίτερα της Κυβέρνησης είναι να εξευρεθεί μία οριστική και βιώσιμη λύση, που να παρέχει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιβιώσουν, χωρίς παράλληλα να προκαλούνται παρενέργειες στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και γενικότερα της οικονομίας.

Σήμερα που η οικονομία της χώρας μας έχει φθάσει πλέον σε οριακό σημείο, η βελτίωση του εισοδήματος των πολιτών και η ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την παραγωγή Εθνικού εισοδήματος. Συνεπώς αν δεν καθορισθούν βιώσιμες και ανεκτές αλλά και αποδεκτές ρυθμίσεις, θα παραμείνουμε καθηλωμένοι στην ύφεση και στους αρνητικές δείκτες  με σαφώς δυσάρεστα συνεπακόλουθα.

Στο σημείο αυτό να δηλώσουμε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις  θα πρέπει σε γενικές γραμμές να είναι σύμφωνες  και με  τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι παραγωγικοί φορείς όπως και το Επιμελητήριό μας.

Συμφωνούμε  απόλυτα με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια καταβολής των δόσεων, χωρίς φυσικά προσαυξήσεις. Συμπληρωματικά δε να καταθέσουμε πως οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να διαγραφούν καθώς το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σαν απειλή ποινή  μόνο σε ομαλές οικονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις

Α. Στις συνολικές ρυθμίσεις,  θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τράπεζες που είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης. Όπως γνωρίζετε, σήμερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τραπέζης Ελλάδος, οι ρυθμίσεις των δανειοληπτών των τραπεζών σε εκκαθάριση, διέπονται από ένα καθεστώς που δεν επιτρέπει διαγραφή κεφαλαίου κ.α., που σημαίνει ότι αυτό  θα είναι απαγορευτικό ώστε να συμμετάσχουν στις ρυθμίσεις που θα αποφασισθούν τελικά, σύμφωνα με τον νόμο που θα ψηφισθεί.

Στην περιοχή μας έχουμε την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα που τον Μάρτιο 2012, τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης. ’μεσα  4000 περίπου επιχειρήσεις  δανειολήπτες βρέθηκαν μετέωροι αποκομμένοι από το τραπεζικό σύστημα και έως σήμερα προσπαθούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Αν  δεν ενταχθούν στην ίδια διαδικασία, αφενός μεν θα είναι σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων δανειοληπτών και αφετέρου θα αδυνατούν πλέον να ενταχθούν σε ρυθμίσεις, όπως θα ισχύσουν που σημαίνει πως αν ισχύσει αυτό θα είναι αντιδεοντολογικό και σαφώς αντισυνταγματικό.

Β. Στην περιοχή μας επίσης έχουμε πολλές επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως τα πυροδάνεια που ελήφθησαν μετά τις καταστρεπτικές πυρκαγιές του 2007 και τα σεισμοδάνεια που ελήφθησαν μετά τον σεισμό του 2008.

Παρά τις παρατάσεις και ρυθμίσεις που έγιναν για τα δάνεια αυτά, πολλές επιχειρήσεις δεν κατόρθωσαν να ενταχθούν, καθώς μεσολάβησε η οικονομική κρίση που δεν τους επέτρεπε να καταβάλουν τα οφειλόμενα,  παράλληλα με το τραπεζικό σύστημα που δεν συνεργάσθηκε με ευελιξία για την εξυπηρέτηση των δανειοληπτών.

Τα περισσότερα δάνεια σήμερα, αυτής της κατηγορίας είναι κόκκινα. Συνεπώς η ρύθμιση που θα αποφασισθεί, θα πρέπει να συμπεριλάβει και αυτές τις κατηγορίες των δανείων.

Γ.  Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα,  προβλέπεται πως εάν το 60% των πιστωτών μιας επιχείρησης (εκ των οποίων το 30% να είναι ενυπόθηκοι δανειστές δηλ. οι τράπεζες), συμφωνήσει με την επιχείρηση να γίνει αναδιάρθρωση των χρεών, μέσω της ρύθμισης τότε το δικαστήριο θα επικυρώνει την διαδικασία σε χρόνο μηδέν και θα προστατεύει την επιχείρηση για 2 έτη από τυχόν αξιώσεις του υπολοίπου 40% των πιστωτών της επιχείρησης εφόσον αυτοί δεν έχουν συμφωνήσει.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σας απασχολήσουν οι οφειλές προς τους ιδιώτες πιστωτές εκτός τραπεζών δηλ. τους προμηθευτές. Αν συμφωνήσουν δηλ. οι τράπεζες που θα έχουν τα ποσοστά που θα ορίζει  ο νόμος σε «κούρεμα» τότε θα πρέπει να ακολουθήσουν εκτός του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών  και οι προμηθευτές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις  οι προμηθευτές συνήθως είναι επιχειρήσεις υγιείς που έχουν πιστώσει με πωλήσεις η υπηρεσίες αυτές τους πελάτες τους,  έχουν καταβάλει τον ΦΠΑ και στηρίζοντας τις επιχειρήσεις που επηρέασε η κρίση αναμένουν να εισπράξουν τα οφειλόμενα.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει οι ιδιώτες πιστωτές-προμηθευτές να μην περιλαμβάνονται στο κούρεμα αλλά μόνο σε ρύθμιση των οφειλών με δόσεις. ’λλως το πρόβλημα της βιωσιμότητας,  θα μεταφερθεί και σε πλήθος άλλων επιχειρήσεων με την διαδικασία του «ΝΤΟΜΙΝΟ», δηλ. σε επιχειρήσεις που παραμένουν ακόμη υγιείς με αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας.

Συνεπώς, βασικός στόχος του νομοσχεδίου, θα πρέπει να είναι ότι οι τράπεζες υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν στο «κούρεμα» που θα αποφασισθεί με την κερδοφορία τους, το οποίο δεν θα πρέπει να σημαίνει πως στον ίδιο βαθμό θα πρέπει να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν πιστώσει ως προμηθευτές επιχειρήσεις που σήμερα είναι προβληματικές και θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις.

Δ. Επίσης, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα,  έχει αναφερθεί πως για επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 900.000 ευρώ η τράπεζα θα έχει την δυνατότητα να συνδέει το 70% της ακίνητης και κινητής περιουσίας του δανειολήπτη - επιχειρηματία με το ύψος του «κουρέματος».  Που σημαίνει πως εάν η περιουσία είναι μικρή σε σχέση με το δάνειο τότε το «κούρεμα» θα φθάνει στο 50 % του δανείου (κεφάλαιο και τόκοι).

Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να μας έχει αντίθετους καθώς αντί  τα κριτήρια να είναι συνδεδεμένα με την βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά και την κατάσταση που έχει περιέλθει λόγω της οικονομικής κρίσης όπως μείωση κύκλου εργασιών η επισφάλειες, το κριτήριο είναι η περιουσία.

Το μέτρο αυτό είναι και πάλι υπέρ των τραπεζών και εις βάρος των ειλικρινών επιχειρηματιών που τυχαίνει η επιχείρησή τους  να έχει ακίνητη περιουσία όπως π.χ. βιομηχανικά η βιοτεχνικά κτίρια που αποτελούν εργαλεία για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και εκ του λόγου αυτού θα βρίσκονται σε δυσμενή θέση.

Συνεπώς θα πρέπει να απαλειφθεί παρόμοια διάταξη που τυχόν θα έχει συμπεριληφθεί στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο. Συμπληρωματικά  να  αναφέρουμε,  πως σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που παρουσίασε ο ICAP, ο τραπεζικός τομέας είναι και παραμένει κερδοφόρος την τελευταία 25ετία συνεχώς. Τα δε καθαρά κέρδη του τομέα παρουσίασαν δραστική αύξηση καθώς ανήλθαν το 2013 στο ποσόν των 1,3 δις.

Μάλιστα, την χρονιά αυτή στις δύο πρώτες θέσεις στον πίνακα με τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις του 2013, είναι δύο τράπεζες. Ενώ το 1989 που είναι έτος αναφοράς σύμφωνα με την έκθεση της ICAP, δεν υπήρχαν τράπεζες στις 10 πρώτες θέσεις εκτός μιας εξαιρέσεως.

Από την άλλη πλευρά, το τελικό καθαρό αποτέλεσμα για το σύνολο των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα ήταν αρνητικό για το 2013 με ζημιογόνο αποτέλεσμα. Οι δε συνολικές ζημιές ανήλθαν στο ποσόν των 1,3 δις για το 2013.

Συνεπώς οι τράπεζες που αποτελούν μέρος του προβλήματος της οικονομίας με σημαντική συμμετοχή στην κρίση, λόγω ανύπαρκτης ρευστότητας και διατήρησης υψηλών επιτοκίων, δεν συμμετέχει στην κρίση εν αντιθέσει με το σύνολο των επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν στην μεγάλη τους πλειοψηφία πλέον ουσιαστικό θέμα βιωσιμότητας.

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία, όπως  παρουσιάζονται από τον ICAP,  οι συστημικές τράπεζες από το 2015 και μετά θα επιστρέψουν στο σύνολό τους στην κερδοφορία.

Κλείνοντας, θα πρέπει να δηλώσουμε ότι οι ρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της αντικειμενικότητας, της δικαιοσύνης και θα πρέπει και όσον αφορά το «κούρεμα» αλλά και την διάρκεια των καταβολών, όσον αφορά την χρονική διάρκεια αυτών, να παράγει βιώσιμο αποτέλεσμα».