Εκτός από τις φοροελαφρύνσεις, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο κοινωνικών μέτρων, το οποίο στοχεύει να θέσει προς διαπραγμάτευση στην τρόικα, αρχές του Σεπτέμβρη.

Αυτό που εξετάζει, είναι χαλάρωση των όρων για το επίδομα ανεργίας, μέσω χρηματοδότησης του ΟΑΕΔ με επιπλέον πόρους, κάτι το οποίο πρέπει να εγκρίνει η τρόικα ώστε να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το star, από τους συνολικά 963.492 εγγεγραμμένους ανέργους, επίδομα λαμβάνουν μόνο οι 79.621.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:

1. Η μείωση των απαιτούμενων ενσήμων για όσους μένουν άνεργοι για πρώτη φορά από τα 80 κατ' έτος τα δύο τελευταία χρόνια στα 50 ή στα 60. Μια από τις σκέψεις που έχουν γίνει είναι ότι από τη στιγμή που για την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απαιτούνται 50 ένσημα το χρόνο, θα πρέπει να εφαρμοστεί κάτι ανάλογο και για το επίδομα ανεργίας.

2. Η τροποποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος των 200 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους. Για το μέτρο αυτό μάλιστα η τρόικα έχει εγκρίνει για το 2014 ένα πρόσθετο ποσό της τάξης των 35 εκατ. ευρώ, με στόχο να επιδοτηθούν περισσότεροι άνεργοι.

3. Η σύνδεση της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας των εργαζομένων. Πρόκειται για μια από τις προτάσεις που είχαν τεθεί από την τρόικα στις συζητήσεις που είχαν κατά τους προηγούμενους μήνες με στελέχη του ΟΑΕΔ. Η πρόταση αυτή θεωρείται πιθανό να επανέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων από την τρόικα, αν η χαλάρωση των κριτηρίων συνδυαστεί με μια χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας των που θα έχει ένας εργαζόμενος. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που έχει 5 χρόνια εργασίας, να δικαιούται τα 3/4 του επιδόματος και ένας άλλος με 10 χρόνια ολόκληρο το επίδομα.