Την 1η Σεπτεμβρίου 2014 ξεκινά η λειτουργία των φορολογικών περιφερειών Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας.

Όπως αναφέρει το iefimerida, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημόσιων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου συστήνονται τέσσερις Φορολογικές Περιφέρειες, ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες υπάγονται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Αναλυτικότερα, έργο των φορολογικών περιφερειών είναι:

  • η εποπτεία των οικείων εφοριών,
  • η κατανομή των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων σε αυτές,
  • η παρακολούθηση, η καθοδήγηση και ο έλεγχος για την υλοποίησή τους,
  • η κατανομή των στόχων,
  • η αξιολόγηση της απόδοσης του έργου τους και
  • η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγησή τους.

Ακόμη, οι φορολογικές περιφέρειες θα είναι αρμόδιες για το συντονισμό της λειτουργίας των εφοριών, καθώς και για την υποστήριξη στην υλοποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων.

Στη βάση αυτή θα υποβάλλουν εκθέσεις, αναφορές και προτάσεις στην ηγεσία της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, για θέματα λειτουργίας των ΔΟΥ, κατανομής των πόρων τους ανά την περιφέρεια, αλλά και για τη διαχείριση, αξιολόγηση και αξιοποίηση του δυναμικού τους.

Οι Φορολογικές Περιφέρειες, ασκούν τις καθ' ύλην αρμοδιότητες τους, στο πλαίσιο της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:

  1. Στη Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Περιφερειών Αττικής και Στερεός Ελλάδας, με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου β' της παρούσας παραγράφου
  2. Στη Φορολογική Περιφέρεια Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
  3. Στη Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
  4. Στη Φορολογική Περιφέρεια Πατρών, με έδρα την Πάτρα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.