Γιώργος Νταλάρας

Γιώργος Ανδρέου

 

«Μικρή Πατρίδα» 

Τραγούδια από καρδιάς

 

Συμμετέχουν: Ευτυχία Μητρίτσα

Γιώργος Παπαχριστούδης,

Γιώργος Μάτσικας, Ντάσσο Κούρτι