Ο πρόεδρος του 
Φωτογραφικού Ομίλου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ της Κύπρου, 
Χριστάκης Σαζεΐδης, EFIAP
μας ταξιδεύει με τις φωτογραφίες του και συζητάμε.