Η ομάδα ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ διοργανώνει στην Πάτρα την έκθεση «Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014». 

Αν έχεις ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη εργασία–πρόταση 
πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής ή εικαστικής παρέμβασης ή η 
διπλωματική σου εργασία αφορά στο αστικό τοπίο της 
παράκτιας ζώνης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας δήλωσε 
συμμετοχή στην έκθεση “Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014”, 
στέλνοντας τον τίτλο της εργασίας σου και μια σύντομη 
περιγραφή (εως 150 λέξεις) στο [email protected], μέχρι 30 
Ιουνίου 2014.

H έκθεση θα λάβει χώρα 3 μέχρι 11 Οκτωβρίου του 
2014 στην Αγορά Αργύρη. Η παρουσίαση των εργασιών θα 
πλαισιωθεί από παράλληλες δράσεις, όπως διαλέξεις και forum 
συζητήσεων.