11ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 17-19 Οκτωβρίου 2014, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Η ΙΕΔΕΠ αποτελεί τον κύριο Επιστημονικό Μοχλό ανάδειξης των δυνάμεων που απαρτίζουν τον υγειονομικό χάρτη της περιοχής της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδος και το Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο είναι η κορυφαία Επιστημονική Εκδήλωση της Εταιρείας.

Το πολυθεματικό αυτό Συνέδριο στοχεύει μέσα από διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και ανακοινώσεις στην ανάδειξη των τελευταίων γνώσεων και εξελίξεων σε ποικίλες ειδικότητες.

Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία σε νέους ιατρούς να αναλύσουν τις επιστημονικές τους προσπάθειες και να δοκιμαστούν στην παρουσίαση μιας εργασίας.

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η on-line υποβολή των περιλήψεων εργασιών θα είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.peloponnisiako-synedrio.gr από τις 10 Ιουνίου 2014 και έπειτα.

 

Η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, στα πλαίσια του 11ου Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από 17-19 Οκτωβρίου 2014, προκηρύσσει τα κάτωθι βραβεία:
Α) ¨Βραβείο Παθολογίας¨
Β) ¨Βραβείο Χειρουργικής¨
Γ) ¨Βραβείο Ιστορίας της Ιατρικής¨
Δ) ¨Βραβείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας¨
Κάθε βραβείο θα αποτελείται από Δίπλωμα και Χρηματικό έπαθλο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Οι εργασίες που θα βραβευθούν θα δημοσιευθούν στο περιοδικό της ΙΕΔΕΠ «Αχαϊκή Ιατρική».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι συγγραφείς πρέπει να είναι γιατροί, μέλη της ΙΕΔΕΠ που εργάζονται στην περιοχή της ΙΕΔΕΠ ή φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η προθεσμία υποβολής των εργασιών λήγει την 31η Αυγούστου 2014. Η παράδοση των εργασιών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
1. Σε έντυπη μορφή, δακτυλογραφημένη σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων μόνο τα ένα θα φέρει τις διευθύνσεις και τα ονόματα των συγγραφέων. Σχέδια, πίνακες και φωτογραφίες θα είναι έτοιμα για τυπογραφική αναπαραγωγή. Ο τόπος παράδοσης των εργασιών είναι αποκλειστικά στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου (Βότση 42, β’ όροφος, 262 21 Πάτρα).
2. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], ως συνημμένο αρχείο σε μορφή word. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΔΕΠ θα φροντίσει να αποσταλεί η εργασία στην Επιστημονική Επιτροπή χωρίς να φέρει τις διευθύνσεις και τα ονόματα των συγγραφέων.

Τα κείμενα θα υποβληθούν δακτυλογραφημένα σε πέντε αντίτυπα, εκ των οποίων μόνο το ένα θα φέρει την διεύθυνση και τα ονόματα των συγγραφέων. Σχέδια, πίνακες και φωτογραφίες θα είναι έτοιμα για τυπογραφική αναπαραγωγή.
Οι υπό κρίση εργασίες θα πρέπει να έχουν εκτελεσθεί αποκλειστικά στο χώρο της ΙΕΔΕΠ και θα έχουν ως αντικείμενο:
Α) Για το θέμα της Παθολογίας ή της Χειρουργικής, πειραματική ή κλινική μελέτη σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Παθολογικού ή του Χειρουργικού τομέα, όπως αυτόν τον εννοεί ο νόμος περί Ε.Σ.Υ.
Β) Το θέμα της Ιστορίας της Ιατρικής θα αφορά: «Οι Πελοποννήσιοι Ιατροί και η ενασχόλησή τους με την πολιτική την περίοδο του 20ου αιώνα».
Γ) Το βραβείο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα απονέμεται σε γιατρό ή γιατρούς που εργάζονται σε Κέντρα Υγείας ή Αγροτικά Ιατρεία της περιοχής της ΙΕΔΕΠ και αναφέρεται σε Κλινική Πειραματική ή Επιδημιολογική μελέτη ή στην Προληπτική ή Κοινωνική Ιατρική.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου είναι τελεσίδικες. Στην κρίση θα βαρύνουν η πρωτοτυπία, η σαφήνεια, η καλή διατύπωση και τα καλώς εδραιωμένα συμπεράσματα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα www. iedep.gr, όπου θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες των προϋποθέσεων της σύνταξης, της αποστολής των εργασιών.
Για τυχόν απορίες οι συγγραφείς μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματέα της ΙΕΔΕΠ κα. Αποστολοπούλου Αφροδίτη στα τηλ. 2610 278 866, 6936 88 28 27.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τσολάκης Ιωάννης
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής