Από την ΔΕΥΑΠ, ανακοινώθηκε το εξής για το νερό στο Άνω Καστρίτσι:

Σας γνωρίζουμε ότι τόσο από τις μικροβιολογικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού από το διαπιστευμένο εργαστήριο της ΔΕΥΑΠ, όσο και από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που πραγματοποίησε και μας κοινοποίησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (έλεγχος Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίας Υγείας), το νερό ύδρευσης στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Άνω Καστριτσίου πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας (ΚΥΑ Υ2/2600/2001) για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η ΔΕΥΑΠ εφαρμόζει όλες τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε. και την ενημερώνει αρμοδίως για τα αποτελέσματα των συχνών δειγματοληψιών.