Παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Τζανάκου @ Patras Palas Hotel