Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνονται τα εξής:

Άμεσα η Διεύθυνση της Π.Δ.Ε., μετά τις καταγγελίες για κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Τ.Κ. Άνω Καστριτσίου, στις 6 Μαΐου 2014, δια αρμοδίων υπαλλήλων της, προέβη σε επιτόπιο έλεγχο και δειγματοληψία από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Τα δείγματα εστάλησαν για εργαστηριακές αναλύσεις στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) και αναμένονται αποτελέσματα. Όταν η Διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερωθεί επί των αποτελεσμάτων από το ΚΕΔΥ, θα υπάρξει άμεσα σχετική δημοσιοποίησή τους προς το κοινό.