Οι απόψεις διίστανται για το τσεμπέρι που φορεί στο κεφάλι της η ηλικιωμένη.

Πρόκειται για το σήμα της ινδικής κάνναβης. Όπως γίνεται όμως εύκολα αντιληπτό το ίδιο σήμα διαθέτει και γνωστή εταιρία ρούχων και άλλων προϊόντων.